8 základních bodů – Co bezpodmínečně musíte udělat než se pustíte do obchodování

Pokud se právě nyní rozhodujete zda se pustit do investování nebo nikoliv, níže naleznete 8 (podle mě) nejdůležitějších bodů na které je třeba myslet před tím než se do čehokoli pustíte. A dále si je pak v budoucnu opakovat.

1.   Určete si cíl

Musíte si určit jasný cíl čeho chcete svým investováním dosáhnout a všechny cesty přizpůsobovat tomuto cíli. Toto vám pomůže nesejít z cesty při prvních náznacích problémů nebo naopak (nebezpečných) lákadel, které objevíte.

Než začnete, odpovězte si na tyto 3 otázky:

Chcete své finanční prostředky pouze ochránit před inflací nebo očekáváte vyšší návratnost své investice?
Máte dostatek informací o možnostech a rizicích na trhu a víte kde je získat?
Jste se ochotni investování věnovat jen nahodile (jednou za čas) nebo soustavně (systematicky, pravidelně)?

2.   Stanovte si časový plán investice (investiční horizont)

Zvažte a jasně si odpovězte na to za jak dlouho budete potřebovat investované prostředky zpět

Čím delší dobu můžete investované prostředky postrádat, tím širší je portfolio investičních příležitostí.
Nikdy nesuďte investiční příležitost jen podle historických dat. Zisky vygenerované v minulosti nikdy nejsou 100% zárukou zisků budoucích.

V závislosti na časovém horizontu existuje několik možností:

Investice s časovým horizontem do 1 roku – krátkodobá investice může obsahovat:

termínovaný vklad
krátkodobé státní dluhopisy se splatností do 1 roku
hypotéční zástavní listy
dividendové akcie v lokální měně investora

Investice s časovým horizontem 2-5 let – střednědobá investice může obsahovat:

střednědobé dluhopisy, jak domácí tak zahraniční (státní a korporátní)
akcie z lokálního i zahraničních trhů
indexové akcie
komoditní indexové akcie

Investice s časovým horizontem nad 6 let – dlouhodobá investice může obsahovat:

dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti, domácí i zahraniční (státní a korporátní)
akcie domácí i zahraniční
indexové akcie
indexové akcie pákové
investiční certifikáty
komoditní indexové akcie

3.    Zvažte svůj postoj k riziku

Každá investice je spojena s určitým rizikem, kde zpravidla platí, že:

bezpečnější investice nebývají příliš ziskové. U rizikových investicí naopak neočekávejte s mírou vyšší jistoty, že se Vám investované peníze vrátí.
zpravidla se nevyplatí sázet na jednoho koně – neinvestujte pokud možno nikdy celý kapitál do jednoho produktu / titulu.

4.     Vyberte si důvěryhodného partnera

Výběr dobrého burzovního obchodníka je stejně důležitý jako výběr titulů, do kterých chcete investovat. Dbejte především na tyto zásady:

Investujte jen prostřednictvím firmy, která má patřičné oprávnění (licenci od ČNB).
Pokud od někoho obdržíte investiční doporučení se zárukou téměř jistého vysokého zisku, buďte opatrní a nedůvěřiví.
Vždy si propočítejte, jestli se celková výše poplatků brokerovi, které za investiční služby zaplatíte, vyplatí v porovnání s možným ziskem investice.

5.     Investujte s rozvahou

Nikdy nedopusťte, aby Vaše rozhodování ovládly emoce!

Pokud je Vámi zvažovaná investice frekventovaně zmiňována v mediích (typu MF Dnes, iDnes, Hospodářské noviny, TV NOVA atd.), ale i analytických doporučeních, většinou budete jedním z posledních kdo se o tom dozvídá. A tedy pravděpodobně i mezi těmi prvními kdo na dané investici už nevydělají.
V dobách poklesů na trzích se nepodléhejte ihned panice předem si stanovte hranici pod kterou nepůjdete a cenu za kterou prodáte pokud je nejhůř (tyto příkazy lze i automatizovat u vybraných společností – například Patria Direct a snížit tak riziko).

6.    Přemýšlejte o každé transakci

Nikdy nejednejte unáhleně!

Definitivní pokyn k obchodu zadejte ve chvíli, až pro něj budete mít dostatek argumentů.
Každý obchod dělejte tak, jako by Vám právě tento měl vydělat velké jmění.
Nikdy neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte nebo sami nevěříte!

7.     Maximalizujte zisky, minimalizujte ztráty

Pravidelně a systematicky provádějte hodnocení úspěšnosti Vašich investic.

Držte, popř. přikupujte tituly, na kterých vyděláváte.
Držte se hesla „trend je můj přítel“, avšak mějte představu o očekávaném zisku. Zisky realizujte v případě obratu trendu.
Ztráty berte jako nezbytnou součást investování. Nastavte si vždy určitý práh bolestivosti a maximální výši akceptované ztráty (cenu při které bezpodmínečně prodáte).
Nenavyšujte ztrátové investice přikupováním dalších levnějších kusů (tzv. ředění portfolia), nebojujte s trendem.

8.     Zlepšujte své investorské schopnosti

Neustále se vzdělávejte a neinvestujte bez strategie

Snažte se být stále dobře informovaní (finanční literatura, denní tisk, webové portály).
Stanovte si svou strategii, buďte disciplinovaní (nepodléhejte emocím), dejte na svůj „selský“ rozum a hlavně buďte trpěliví.