Škola investování 9: Brokeři jakožto specifická skupina hráčů na trhu

Brokeři standardně nepatří mezi účastníky trhu z hlediska nabízejících a poptávajících, protože vždy zastupují jednu z těchto stran a jsou zprostředkovateli. Proč jsou tedy zařazeny mezi subjekty na trhu? Protože určitým způsobem odvádějí z trhu peníze. Mnohdy se nejedná o malé částky.

Nejprve ale obecně k tomu, kdo broker je. Stává se jím člověk nebo firma provádějící obchody s cennými papíry na účet svého zákazníka a tím se liší od dealera, který obchoduje na svůj vlastní účet. Broker je licencovaný subjekt s přímým přístupem na trh. Při výběru brokera je dobré zvolit osvědčenou a známou společnost. Důležitost je přikládána historii tohoto subjektu na kapitálovém trhu a neméně významným kritériem rozhodování je také výše poplatků za zprostředkování obchodu, spolehlivost obchodní platformy, počet poboček či preferovaný způsob obchodování. Také je důležité prověřit si, zda zisk brokera plyne z poplatků za obchody klienta a z úroků na účtech. Tento zisk by totiž měl být jediným výdělkem. Vlastní investice brokerské firmy na trhu jsou nepřijatelné. Jejich účelem je zprostředkovávat obchody pro své klienty, ne investovat a obchodovat na burze.  Je jisté, že žádný broker tuto nekalou praktiku, pokud ji dělá, neuveřejní na svých webových stránkách nebo ji veřejně nevyslovuje. Každá brokerská společnost či samostatná osoba by měla mít uzavřené pojištění. Tato informace veřejná je, proto se neváhejte zeptat.

V dnešní době většina brokerských firem umožňuje svým klientům přístup pomocí internetové aplikace, která dává možnost on-line reagovat na aktuální situaci na trhu. Další možností obchodování je osobní pokyn na pobočce či prostřednictvím mobilního telefonu.

V úvodním odstavci tohoto dílu je stručně popsán důvod, proč jsou brokeři zahrnováni mezi subjekty, které vstupují na trh. Od poptávajícího a nakupujícího subjektu se liší tím, že nenabízí ani nepoptávají žádné instrumenty, ale „pouze“ zprostředkovávají obchody. Brokerská poplatková politika je však určitým zásahem do trhu. Následující koláčový graf ukazuje, jaký podíl na celkovém investovaném kapitálu představuje takový zásah.

Obrázek č. 1 Rozložení kapitálu mezi velké hráče, drobné investory a brokery

Z minulých dílů Školy investování víme, že 90% obchodů tvoří „velcí hráči“, naopak pouze 10 % tvoří drobní investoři. I přesto, že drobných investorů je početně více, jejich kapitál v součtu dosahuje malého podílu. Pokud bychom obchodovali bez zprostředkovatele, veškerá hodnota kapitálu by zůstávala na trhu. Nicméně z legislativních i jiných důvodu nelze na organizované trhy vstoupit přímo, pokud se nacházíme v pozici drobného investora. Existence brokerů je tedy nezbytná. Žlutý díl v grafu charakterizuje brokery, kteří díky poplatkům odčerpávají peníze z trhu. Jak již bylo zmíněno, pokud by poplatky neexistovaly, tyto peníze by zůstaly na trhu a dál se investovaly a zhodnocovaly.  Cílem grafu je poukázat na fakt, že při prvním pohledu se výše poplatků může zdát jako nízká, avšak v součtu tvoří nemalou sumu, která má významný podíl na celkovém investovaném kapitálu. To je důvod, proč zde brokery zmiňujeme jako „hráče“ na trhu.

Nyní se dostaneme k vysvětlení jejich “druhé” pozice na trhu.  Brokeři vědí, že 70% jejich klientů v krátkodobém horizontu na trhu prodělá. Na tuto situaci brokeři spekulují a snaží se na ní vydělat. Tento proces probíhá tak, že že klient zadá příkaz k nákupu, ale broker mu na trhu pozici reálně neotevře, avšak v rámci obchodní platformy je zřejmé, že pokyn byl proveden. Ve skutečnosti je protistranou broker samotný, nikoli subjekt na trhu. Příkaz se na trh nikdy nedostane, protože jak již bylo řečeno, broker spekuluje na to, že v krátkodobém horizontu drobní investoři zainvestují špatně, trhy poklesnou, rozhodnou se prodat, broker tuto transakci uskuteční a rozdíl mezi klientovou vyšší nákupní a nižší prodejní cenou je jeho zisk, nikoli zisk jiného investora při reálném vstupu na trh. Tuto nekalou praktiku provádí především brokeři s velmi nízkými poplatky za zprostředkování obchodu. Objevují se mnohdy v Anglii a dalších zemích. Jediný způsob, jak zjistit, zda vámi zvolený broker otvírá reálné pozice či nikoli, je najít si jiného zprostředkovatele, který uveřejňuje on-line kurzy vytažené přímo z burzy a sledovat, zda při zadání příkazu z vaší online platformy bude mít jiný broker váš pokyn v tabulce nákupů či prodejů (podle toho o jaký směr příkazu se jedná).

Tímto dílem ukončíme téma subjektů pohybujících se na trhu. Již tedy víme, jak na trh vstoupit a nyní vyvstává další otázka: do čeho investovat? Následující díly budou tedy věnovány rozboru jednotlivých investičních instrumentů.